Kolačići

Naše veb stranice koriste kolačiće, kao što je i navedeno u Izjavi o zaštiti podataka. Molimo vas da imate na umu da je, pored predmetnih Smernica za kolačiće, potrebno da pročitate i našu Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti, pre nego što počnete da koristite neku od naših usluga ili funkcija.


Kolačići se na našoj internet stranici koriste na različitim mestima. Kolačići predstavljaju male tekstualne datoteke koje se preko našeg servera iz datoteke kolačića pregledača prosleđuju na čvrsti disk vašeg računara i koji prilikom ponovnog korišćenja stranice prepoznaju datog korisnika. Koristimo kolačiće kako bismo pojednostavili upotrebu i poboljšali bezbednost veb stranice.


Prilikom prve posete nekoj od naših veb stranica pojaviće se zaglavlje za kolačiće, gde možete da podesite da li prihvatate ili odbijate postavljanje kolačića za koje je obavezna saglasnost.


Ukoliko ste dali saglasnost za postavljanje kolačića za koje je obavezna saglasnost, mi ćemo memorisati vaša podešavanja.

Ukoliko niste dali saglasnost za postavljanje kolačića za koje je obavezna saglasnost, ponovo možete da donesete odluku o tome prilikom ponovne posete nekoj od naših veb stranica. Mi ne memorišemo vašu odluku o odbijanju postavljanja kolačića.


1 Razlikujemo sledeće vrste kolačića:


1.1. Kolačići za koje nije potrebna saglasnost


To su obavezni kolačići, ili kako ih još zovu "strictly necessary“. Oni obezbeđuju funkcije bez kojih ne biste mogli da koristite ovu veb stranicu na predviđeni način. Jedino mi koristimo te kolačiće i zato se oni nazivaju još i kolačići prvog lica. Oni se memorišu na vašem računaru samo tokom aktuelne pretraživačke sesije.


Za korišćenje obaveznih kolačića nije potrebna saglasnost. Obavezni kolačići ne mogu da se deaktiviraju pomoću funkcije sa ove stranice. Ali one mogu da se deaktiviraju u bilo kom trenutku preko korišćenog pregledača. Vezano za ovo pogledajte uputstvo koje se nalazi ispod.


1.2. Kolačići prvog lica sa obaveznom saglasnošću


Oni - prema pravnoj definiciji - nisu obavezni za korišćenje veb stranice, ali ipak ispunjavaju važne zadatke. Bez tih kolačića vam više ne stoje na raspolaganju neke od funkcija koje omogućavaju jednostavno pretraživanje naše veb stranice, kao što su na primer unapred popunjeni obrasci. Nije moguće memorisati izvršena podešavanja, kao na primer izbor jezika, pa je stoga potrebno da se ponovo potvrde na svakoj stranici. Pored toga više nismo u mogućnosti da vam dostavljamo individualno izrađene ponude. U prilogu su nabrojani kolačići prvog lica koji su korišćeni uz njihov detaljan opis:

    
• Automatski omogućeni kolačić prilikom prijavljivanja


Zadatak: kolačić memoriše da li je neki korisnik prijavljen. Period skladištenja: kolačići sesija (privremeni) se završavaju nakon sesije, a neki podaci ostaju uskladišteni i do 2 nedelje.(svi podaci su anonimni odn. anonimizovani)


1.3. Kolačići trećih lica sa obaveznom saglasnošću


Na ovoj veb stranici su integrisani i sadržaji koje objavljuju treća lica. Teoretski ta treća lica-ponuđači mogu da postave kolačić tokom posete našoj veb stranici i da tako, na primer, dobiju informaciju da ste pristupili nekoj od naših veb stranica. Molimo vas da posetite veb stranicu trećih lica-ponuđača kako biste dobili dodatne informacije o načinu na koji oni koriste kolačiće.


• Google Analytics:

Google Analytics koristi „kolačiće“, tekstualne datoteke, koje se memorišu na vašem terminalnom uređaju i koji omogućavaju da se analizira vaše korišćenje veb stranica. Po pravilu se informacije o korišćenju tih veb stranica (uključujući i vašu IP-adresu), koje su prikupljene i dobijene putem kolačića, prenose do nekog Google servera u SAD, gde se i memorišu. Međutim, u slučaju aktiviranja IP-anonimizacije na veb stranicama, Google pre toga skraćuje vašu IP-adresu još unutar država članica Evropske unije ili ostalih država koje su potpisnice Sporazuma o evropskom privrednom prostoru. Samo u izuzetnim situacijama se kompletna IP-adresa prenosi do nekog Google servera u SAD, gde se i skraćuje. Google na zahtev vlasnika tih veb stranica koristi ove informacije da bi mogao da proceni korišćenje veb stranica, sastavi izveštaje o aktivnostima na veb stranicama i pruži ostale usluge vlasniku veb stranice koje su povezane sa korišćenjem veb stranice i interneta. IP-adresu koja je u okviru Google Analytics prosleđena sa vašeg pregledača nije moguće povezati sa drugim podacima koje Google ima.

 

Memorisanje: putem odgovarajućeg podešavanja vašeg pregledačkog softvera možete da sprečite memorisanje kolačića; ali želimo da vam skrenemo pažnju na to, da u tom slučaju verovatno nećete moći u punom obimu da koristite sve funkcije IMMOFINANZ veb stranica. IMMOFINANZ veb stranice takođe koriste ID korisnika za potrebe analitike, kako bi mogli da prate interaktivne podatke. Taj ID korisnika se dodatno anonimizira i šifrira i ne povezuje se sa ostalim podacima.

 

Google će koristiti ove informacije da bi mogao da proceni korišćenje naše veb stranice, sastavi izveštaje o aktivnostima na veb stranici i pruži ostale usluge koje su povezane sa korišćenjem veb stranice i interneta.


• Google AdWords

Ova veb stranica koristi Google AdWords kolačiće i u okviru usluge Google AdWords kodove za praćenje konverzije i ponovno oglašavanje. Tom prilikom, kada kliknete na neku objavu koju je Google postavio, Google AdWords postavlja kolačić za praćenje konverzije. Kada na našoj veb stranici posetite neku stranicu, Google i mi možemo da prepoznamo da ste kliknuli na objavu i da ste preusmereni na tu stranicu. Informacije do kojih se došlo pomoću kolačića za konverziju služe za izradu mrežne statistike za klijente usluge AdWords koji koriste praćenje konverzije. Zahvaljujući tim statistikama možemo da saznamo ukupan broj korisnika koji su pristupili stranici sa oznakom za praćenje konverzije i koji su kliknuli na objavu koju je Google prikazao. Putem Google funkcije ponovnog oglašavanja dospevamo do korisnika koji su već posetili našu veb stranicu. Na taj način možemo da predstavimo našu reklamu ciljanoj grupi koja je već pokazala interesovanje za naše proizvode ili usluge. (support.google.com/adwords)


Period skladištenja: 30 dana (svi podaci su anonimni odn. anonimizovani)


• Retargeting (usmeravanje)

Uslugom usmeravanja su obuhvaćena i treća preduzeća. Usluge kompanije Immofinanz AG takođe koriste i takozvani softver za usmeravanje. Putem ove tehnologije moguće je da se reklame prikažu i korisnicima koji se nalazi na nekoj drugoj veb stranici. Na taj način korisniku može da se prikaže oglas koji odgovara njegovim interesovanjima. U tu svrhu se takođe koriste gore navedeni kolačići (kolačići sesije (privremeni) ili stalni kolačići), pomoću kojih može da se očita dotadašnje ponašanje korisnika. Ni u tom slučaju ne dolazi do memorisanja i prosleđivanja ličnih podataka. Takođe se ni trećim pravnim licima ne prosleđuju nikakvi lični podaci korisnika. Samo se prikazuje reklama, bez mogućnosti da se podaci (kolačići koji memorišu korisničko ponašanje) povežu sa ličnim podacima jedne određene osobe. Ni treća lica ne mogu da povežu nečije korisničko ponašanje sa predmetnom osobom.

• Facebook, LinkedIn, XING, KUNUNU, Twitter, Google
 
Ova veb stranica koristi Facebook, LinkedIn, XING, KUNUNU, Twitter, Google, koji postavljaju kolačiće. Putem ovih piksela je moguće pratiti definisane ciljne grupe korisnika i izvršene konverzije. Time je omogućeno da se na neku stranicu prosledi više prilagođenih događaja i da se, preko referentne URL adrese, uključe i drugi podaci. Zahvaljujući tome mogu da se sagledaju i analiziraju određeni akcioni obrasci koji pružaju detaljne zaključke o efikasnosti reklame i o stvarnom krugu korisnika i time doprinesu da se nečije objave optimalnije i kreativnije oblikuju.

Period skladištenja: funkcija kolačića sesije (privremeni) se završava nakon neke sesije. Trajni kolačići sa dužim periodom skladištenja. (svi podaci su anonimni odn. anonimizovani, što znači da ne možemo da vidimo lične podatke pojedinačnih korisnika. Međutim, društvene mreže te podatke memorišu i obrađuju, o čemu ćemo vas obaveštavati u skladu sa našim saznanjima. Ukoliko ste tokom korišćenja neke od naših veb stranica preko vašeg naloga otvorili neku od tih društvenih mreža, ove društvene mreže mogu da povežu te podatke sa vašim predmetnim nalogom i da ih koriste u svoje reklamne svrhe, u skladu sa važećim Smernicama o korišćenju podataka o ličnosti. Time ovim društvenim mrežama kao i njihovim partnerima možete da omogućite da prikazuju reklamne oglase u okviru i izvan te društvene mreže.


Molimo vas da obratite pažnju na sledeće veze koji se odnose na korišćenje podataka:


Facebook: www.facebook.com/about/privacy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XING i KUNUNU: https://privacy.xing.com/

Twitter: https://twitter.com/privacy

Google: https://policies.google.com/privacy

 

2. Na ovaj način mogu da se deaktiviraju kolačići sa obaveznom saglasnošću:


Ukoliko ste izjavili da ste saglasni sa postavljanjem kolačića za koje je obavezna saglasnost i kasnije onemogućite tu opciju, mi ćemo izbrisati kolačiće za koje je obavezna saglasnost koji su do tada postavljeni. Izuzetak čine kolačići koje su postavili treća lica, kao na primer Facebook, Twitter itd. Te kolačiće možete samo vi lično da izbrišete kroz podešavanja pegledača. Čim deaktivirate opciju postavljanja kolačića za koje je obavezna saglasnost, oni se više neće postavljati.Preuzimanjem i instalacijom pomoćnog programa (Add-on), koji je dostupan na sledećoj vezi, možete da sprečite prikupljanje podataka (uključujući i vašu IP adresu) koje generiše kolačić a koji je povezan sa korišćenjem naše veb stranice od strane Google-a, kao i njegovu obradu tih podataka. Po želji možete kliktanjem na ovaj link da sprečite Google da unutar ove veb stranice prikuplja podatke o vama. Za ovo je potrebno da vaš pregledač u osnovi odobrava memorisanje kolačića. Ukoliko redovno brišete kolačiće, potrebno je da prilikom svake posete ove veb stranice ponovo kliknete na vezu. Dalje informacije o korišćenju podataka od strane Google-a možete pronaći ovde: https://policies.google.com/privacy/partners i https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Možete da onemogućite Google da prikazuje reklame i da prilagodite objave na Google mreži za multimedijalno prikazivanje tako što ćete otići na podešavanje objava prateći sledeću vezu: https://adssettings.google.com/anonymous

 

Funkcija „Ne želim da me prate“:


Pojedini pregledači veb stranica raspolažu funkcijom „Ne želim da me prate“ koja veb stranice informiše da nije poželjno praćenje vaših aktivnosti na mreži. Ove funkcije do sada nisu standardizovane. Iz tog razloga naše veb stranice trenutno još uvek nisu podešene za obradu tih informacija i reakcije po tom pitanju.