Cookies

Tak, ako je to uvedené už vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, používajú naše internetové stránky súbory cookies. Skôr, ako využijete niektorú z našich služieb alebo funkcií, prosíme Vás, aby ste si popri tejto smernici o používaní cookies prečítali aj naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Súbory cookies sa používajú na rôznych miestach našej internetovej stránky. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré cez naše servery odosielame do súboru cookies prehliadača na pevný disk Vášho počítača a ktoré rozpoznávajú používateľa pri opätovnom použití stránky. Súbory cookies používame na uľahčenie práce s internetovou stránkou pre používateľov a na vylepšenie bezpečnosti našej internetovej stránky.

Pri prvotnom vyvolaní niektorej z našich internetových stránok sa objaví tzv. cookie-banner, kde môžete povoliť používanie cookies podliehajúcich súhlasu, alebo ich môžete odmietnuť.

Pokiaľ ste nepovolili používanie súborov cookies podliehajúcich súhlasu, uložíme si Vaše nastavenie.

Pokiaľ ste neudelili súhlas na používanie súborov cookies podliehajúcich súhlasu a neskôr sa znovu prihlásite na niektorú z našich internetových stránok, môžete sa rozhodnúť znova. Vaše nastavenie o odmietnutí používania súborov cookies neukladáme.

1. Rozlišujeme nasledujúce typy súborov cookies:

1.1. Súbory cookies nepodliehajúce povoleniu

Sú to bezpodmienečne potrebné súbory cookies, nazývané aj "strictly necessary". Zaručujú funkcie, bez ktorých nie je možné používanie tejto stránky tak, ako to zamýšľate. Tieto súbory cookies používa výlučne naša spoločnosť, a preto sú takzvanými súbormi cookies prvej strany (First Party Cookies). Na Vašom počítači sa uložia iba počas aktuálnej relácie prehliadača.

Na používanie bezpodmienečne potrebných súborov cookies sa povolenie nevyžaduje. Bezpodmienečne potrebné súbory cookies sa nedajú deaktivovať cez funkcie tejto stránky. Deaktivovať sa ale môžu kedykoľvek cez používaný prehliadač. Návod na deaktiváciu súborov cookies si pozrite nižšie.

1.2. Súbory cookies prvej strany podliehajúce povoleniu

Podľa čisto právnej definície nie sú tieto súbory bezpodmienečne potrebné na to, aby ste mohli používať internetovú stránku, plnia však dôležité úlohy. Bez týchto súborov cookies nie sú viac k dispozícii funkcie, ktoré umožňujú pohodlné surfovanie na našej internetovej stránke, ako sú napríklad vopred vyplnené formuláre. Vykonané nastavenia, ako je napríklad výber jazyka, sa nedajú uložiť a musia sa tak nastavovať znova na každej strane. Nemáme ďalej možnosť osloviť Vás s individuálne upravenými ponukami. Nižšie sú uvedené súbory cookies prvej strany spolu s bližším popisom:

Auto-Login Cookie

Úloha: Súbor cookie si všíma, či je používateľ prihlásený. Trvanie uloženia: cookies relácie (dočasné) sa končia po ukončení relácie, alebo niektoré údaje sú uložené do 2 týždňov (všetky údaje sú anonymné, resp. anonymizované)

1.3. Súbory cookies tretích strán podliehajúce povoleniu

Na tejto internetovej stránke boli integrované aj obsahy tretích strán. Títo tretí poskytovatelia služieb si môžu teoreticky nastaviť súbory cookies v čase, keď Vy navštívite internetovú stránku a dostanú tak napríklad informáciu o tom, že ste sa pripojili na niektorú z našich internetových stránok. Prosíme, navštívte internetové stránky tretích poskytovateľov služieb, aby ste získali ďalšie informácie o používaní súborov cookies.

Google Analytics:

Google Analytics používa „súbory cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom koncovom prístroji a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania internetovej stránky. Informácie zozbierané a vygenerované pomocou súborov cookies o Vašom používaní týchto internetových stránok (vrátane Vašej IP-adresy) sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP-adresy na internetových stránkach bude však Vaša IP-adresa spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v rámci iných štátov Dohovoru o európskom hospodárskom priestore najskôr skrátená. Plná IP-adresa bude na server spoločnosti Google v USA prenesená a tam skrátená iba vo výnimočných prípadoch. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky spoločnosť Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania internetovej stránky, na zostavovanie reportov o aktivitách na internetovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb pre prevádzkovateľa internetovej stránky spojených s používaním internetovej stránky a internetu. IP-adresa, ktorú Google Analytics sprostredkuje z Vášho prehliadača, nebude spájaná s inými údajmi Google.

Ukladanie: Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť pravdepodobne niekedy v plnom rozsahu používať všetky funkcie internetových stránok IMMOFINANZ. Internetové stránky IMMOFINANZ tiež používajú funkciu Analytics UserID, aby mohli sledovať údaje interakcií. Tento User ID sa dodatočne anonymizuje a zahesluje a nedáva sa do súvislosti s inými údajmi.

Google bude tieto informácie používať na to, aby vyhodnocoval používanie našich internetových stránok, aby zostavoval reporty o aktivitách na internetových stránkach a aby nám poskytoval ďalšie služby spojené s používaním internetových stránok a internetu.

Google AdWords

Táto internetová stránka používa súbory cookies od Google AdWords a v rámci Google AdWords používa Conversion Tracking (meranie konverzií) a Remarketing Codes (remarketingové kódy). Google AdWords pritom ukladá jeden súbor cookie pre Conversion Tracking, ak kliknete na inzerát prepojený cez Google. Ak navštívite na našej internetovej stránke určité stránky, môže Google a my rozpoznať, že ste klikli na tento inzerát, a že ste boli presmerovaný na túto stránku. Informácie získané pomocou Conversion Cookies slúžia na zostavovanie štatistík pre klientov AdWords, ktorí používajú Conversion Tracking. Pomocou týchto štatistík získavame informácie o celkovom počte užívateľov, ktorí klikli na inzerát prepojený s Google a otvorili si stránku opatrenú tagom Conversion Tracking. Pomocou funkcie Remarketing od Google máme dosah na užívateľov, ktorí už navštívili našu internetovú stránku. Našu reklamu tak môžeme prezentovať cieľovým skupinám, ktoré sa už zaujímali o naše produkty alebo služby. (https://support.google.com/adwords)

Doba ukladania: 30 dní (všetky údaje sú anonymné, resp. anonymizované)

Retargeting

Pri retargetingu sú zapojené tretie spoločnosti. Služba Immofinanz AG používa aj takzvaný softvér Re-Targeting. Táto technológia umožňuje osloviť používateľa reklamou aj na iných internetových stránkach. Používateľovi sa tak môže poskytnúť reklama založená na jeho záujmoch. Používajú sa na to taktiež už vyššie popísané súbory cookies (cookies relácie (dočasné) alebo permanentné cookies), pomocou ktorých sa načítava doterajšie správanie používania. Ani v tomto prípade nedochádza k ukladaniu osobných údajov a postupovaniu údajov. Ani tretie spoločnosti nedostávajú žiadne osobné údaje používateľa. Zobrazuje sa iba reklama bez toho, aby sa údaje (cookies, ktoré ukladajú správanie používania) zlučovali s osobnými údajmi určiteľnej osoby. Ani tretie osoby nemajú možnosť zlúčiť správanie používania s príslušnou osobou.

Facebook, LinkedIn, XING, KUNUNU, Twitter, Google

Táto internetová stránka používa Facebook, LinkedIn, XING, KUNUNU, Twitter, Google Plus, ktoré nahrávajú súbory cookies. Pomocou týchto obrazových prvkov je možné sledovať cieľové skupiny definované užívateľom a priebeh konverzie. Jedna stránka tak môže odoslať viacero upravených udalostí a zahrnúť pomocou odkazovej URL ďalšie údaje. V dôsledku toho je možné evidovať a analyzovať určité vzory akcií, ktoré pripúšťajú detailné logické závery ohľadom účinnosti reklamy a oslovenej skupiny používateľov a môžu tak prispieť k optimalizácii a zatraktívneniu vlastných inzerátov.

Doba uloženia: Cookies relácie (dočasné) sa končia po relácii. Permanentné súbory cookies s dlhšou dobou ukladania (všetky údaje sú anonymné, resp. anonymizované, to znamená, že nevidíme osobné údaje jednotlivých používateľov). Uvedené sociálne médiá však tieto údaje ukladajú a spracovávajú, o čom Vás v súlade s našimi poznatkami informujeme. Ak by ste počas používania niektorej z našich internetových stránok mali otvorený svoj účet na týchto sociálnych médiách, môžu tieto sociálne médiá prepojiť tieto údaje s Vaším príslušným účtom a používať ich aj pre vlastné reklamné účely v súlade s príslušnou smernicou o ochrane osobných údajov. Týmto sociálnym médiám a ich partnerom tak môžete umožniť zapnutie reklamných inzerátov na sociálnych médiách a mimo nich.

Prosíme, venujte pozornosť nasledujúcim odkazom ohľadom používania údajov

Facebook: www.facebook.com/about/privacy 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
XING and KUNUNU: https://privacy.xing.com/ 
Twitter: https://twitter.com/privacy 
Google: https://policies.google.com/privacy

Súbory cookies podliehajúce povinnému povoleniu je možné deaktivovať nasledovne:Pokiaľ ste povolili používanie súborov cookies podliehajúcich povoleniu a tieto neskôr deaktivujete, dovtedy používané súbory cookies podliehajúce povoleniu vymažeme my. Jedna výnimka je u tých súborov cookies, ktoré nastavili tretie osoby, ako napríklad Facebook, Twitter atď. Tieto súbory cookies môžete vymazať iba Vy v nastaveniach svojho prehliadača. Pokiaľ ste deaktivovali používanie súborov cookies podliehajúcich povoleniu, nebudú sa viac nahrávať žiadne ďalšie súbory cookies podliehajúce povoleniu.

Evidencii údajov (vrátane Vašej IP-adresy), ktoré vygenerovali súbory cookies a údajov vzťahujúcich sa na Vaše používanie našej internetovej stránky spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete Browser-Add-on, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze. Jedným kliknutím na tento odkaz alternatívne zamedzíte aj tomu, aby Google evidoval Vaše údaje cez túto stránku. Na to musí Váš prehliadač zásadne povoľovať ukladanie súborov cookies. Ak svoje súbory cookies vymazávate pravidelne, je potrebné opätovné kliknutie na tento odkaz pri každej návšteve tejto internetovej stránky. Ďalšie informácie o používaní údajov zo strany Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacy/partners a https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Google môžete deaktivovať pre displejové reklamy a upraviť inzeráty v sieti Google Display tak, že si otvoríte nastavenia zobrazovania na nasledujúcom odkaze: https://adssettings.google.com/anonymous


Funkcia „Do not track“:

Niektoré internetové prehliadače majú k dispozícii funkciu „Do not track“, ktorá internetovým stránkam oznamuje, že zaznamenávanie Vašich aktivít on-line je nežiaduce. Tieto funkcie nie sú doteraz zjednotené. Naše internetové stránky nie sú preto ešte nastavené na to, aby spracovávali tieto informácie a aby na nich reagovali.