Pravno Obaveštenje

Štampanje i objavljivanje u skladu sa čl. 24., 25. austrijskog Zakona o medijima i informisanje u skladu sa čl. 5. austrijskog Zakona o e-trgovini, kao i čl. 14. austrijskog Trgovačkog zakona 

Društvo: IMMOFINANZ AG 

Registrovano sedište: 1100 Beč, Austrija 

Adresa: Wienerbergstraße 9, 1100 Beč, Austrija 

Telefon: +43 (0)1 88 090 

E-pošta: mail@immofinanz.com 

Sud registra društava: Trgovački sud u Beču 

Registarski broj društva: 114425 y 

PDV br.: ATU 37681807 

Upravni odbor: Radka Doehring, Pavel Měchura

Nadzorni odbor: Miroslava Greštiaková, Martin Němeček, Gayatri Narayan, Stefan Guetter, Philipp Amadeus Obermair, Werner Ertelthalner


Cilj poslovanja društva: Kupoprodaja nekretnina i ulaganja u nekretnine, zakup, upravljanje nekretninama i vođenje nekretnina, razvoj projekata 

Članstvo: Bečka privredna komora 

Nadležno regulaciono telo: austrijsko Telo za nadzor finansijskog tržišta Otto-Wagner-Platz 5 A-1090 Beč 

Primenjivi zakon: austrijski Zakon o trgovini 1994. 

Registarski broj obrade podataka: 0607274