Informacja prawna

Wydruk i ujawnienie zgodnie z art. 24 i art. 25 austriackiej ustawy o mediach oraz informacje zgodnie z art. 5 austriackiej ustawy o handlu elektronicznym, jak również art. 14 austriackiego kodeksu handlowego 

Spółka: IMMOFINANZ AG 

Siedziba: 1100 Wiedeń, Austria 

Adres: Wienerbergstraße 9, 1100 Wiedeń Austria 

Tel.: +43 (0)1 88 090 

E-mail: mail@immofinanz.com 

Sąd rejestrowy: Sąd Handlowy w Wiedniu 

Numer w rejestrze spółek: 114425 y 

NIP: ATU 37681807 

Zarząd: Radka Doehring, Pavel Měchura

Rada nadzorcza: Miroslava Greštiaková, Martin Němeček, Gayatri Narayan, Stefan Guetter, Philipp Amadeus Obermair, Werner ErtelthalnerCel spółki: Kupno i sprzedaż nieruchomości i inwestycje w nieruchomościach, wynajem, zarządzanie i administracja nieruchomościami, opracowywanie projektów 

Członkostwo: Izba Handlowa w Wiedniu 

Właściwe organy regulacyjne: Austriacki Urząd ds. Rynku Finansowego Otto-Wagner-Platz 5 A-1090 Wiedeń 

Obowiązujące prawo: austriacki kodeks handlowy 1994 

Numer rejestru przetwarzania danych: 0607274