Pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah

FACEBOOK

- Splošno: Organizator nagradne igre je Immofinanz AG, Wienerbergstraße 9, A-1100 Dunaj (v nadaljevanju "Immofinanz").

 

- Pravica do sodelovanja: Do sodelovanja so upravičene vse fizične osebe od dopolnjenega 18. leta starosti dalje (v nadaljevanju "udeleženci"). Zaposleni podjetja Immofinanz (vključno z njihovimi sorodniki) v nagradnih igrah ne smejo sodelovati. Sodelovanje preko klubov, agencij, platform ali avtomatiziranih služb za nagradne igre prav tako ni dovoljeno. Immofinanz si pridržuje pravico preveriti identiteto in pravico do sodelovanja za vsakega udeleženca ter posamezne osebe izključiti iz sodelovanja, v kolikor obstajajo upravičeni razlogi za to, kot npr. kršenje pogojev za sodelovanje, neresnični podatki o osebi, dvojno sodelovanje, nedovoljeno vplivanje na nagradno igro, manipulacija in podobno.

 

- Sodelovanje: V nagradni igri je mogoče sodelovati tako, da medtem, ko nagradna igra poteka, udeleženci komentirajo objavo nagradne igre na Facebook strani STOP SHOP. Sodelovanje je prostovoljno, brezplačno in neodvisno od nakupa blaga ali storitev. Komentarji, ki kršijo smernice Facebooka in/ali avstrijsko zakonodajo, zlasti avtorske pravice, bodo po prejemu obvestila odstranjeni brez predhodnega opozorila. Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom in je Facebook ne sponzorira, podpira ali organizira.

 

- Čas trajanja nagradne igre in nagrada: Nagradna igra in čas sodelovanja (začetek, trajanje in konec nagradne igre) so razvidni iz ustreznega opisa nagradne igre na Facebook strani STOP SHOP. Denarna nadomestila ali prenos nagrade na tretje osebe so izključeni.

 

- Izbor dobitnikov: Izbor dobitnikov poteka po koncu časa trajanja nagradne igre, v roku desetih koledarskih dni, po načelu naključja, brez prisotnosti javnosti. Dobitniki morajo sami prevzeti oz. plačati vse davke, dajatve in pristojbine, povezane z nagradami.

 

- Obveščanje dobitnikov: Dobitniki bodo obveščeni individualno v komentarju ali preko privatnega obvestila v aplikaciji Facebook Messenger. Dobitniki morajo sporočiti naslov za dostavo, ki je potreben za predajo nagrade. V kolikor se dobitniki v roku enega tedna po objavi ne javijo na kontaktni naslov ali če predaja nagrade ni mogoča, ker je ni bilo mogoče dostaviti na navedeni naslov in če v roku 14 dni po objavi nagrad dobitnik nagrade ne more prevzeti, dobitnik izgubi pravico do nagrade, ki bo nato podeljena drugemu dobitniku.

 

- Prekinitev nagradne igre: Immofinanz si ob pojavu bistvenih razlogov pridržuje pravico, da pogoje za sodelovanje spremeni brez predhodnega obvestila ali da nagradno igro kadar koli brez predhodne najave prekine. To pravico Immofinanz izkoristi predvsem takrat, ko zaradi višje sile ustrezna izvedba nagradne igre ni mogoča, če obstaja sum zlorabe nagradne igre ali če je nagradna igra iz zakonskih razlogov nedopustna. Udeleženci v tem primeru nimajo nobenih zahtevkov do podjetja Immofinanz.

 

- Objava dobitnikov: Dobitniki bodo objavljeni in obveščeni.pod svojim objavljenim komentarjem na Facebook strani STOP SHOP. Objava je brez jamstva.

 

- Končna določba: V kolikor bi posamezna določila v teh pogojih za udeležbo bila ali postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil.

 

 

Obvestilo o varstvu podatkov

 

Immofinanz bo kot pooblaščena oseba za varstvo podatkov za namen izvajanja nagradne igre (izpolnjevanje pogodbe) obdelovala podatke o imenu in (samo za dobitnike) naslovu. Osebni podatki bodo za namen izvajanja postopka nagradne igre posredovani podjetju accelent communications gmbh, ki jih bo obdeloval in uporabljal. Podatki se bodo obdelovali izključno znotraj Evropske unije.

Podatki se bodo hranili samo toliko časa, kolikor je potrebno za izvedbo nagradne igre ali za izpolnitev zakonskih obveznosti. Po preteku tega časa bo Immofinanz sprejel ukrepe za brisanje podatkov ali njihovo shranjevanje v obliki, ki ne omogoča več identifikacije.

V zvezi z obdelavo vaših podatkov imate pravico do informiranja, popravljanja, brisanja, omejitve obdelave ter prenosa podatkov. V kolikor se bodo vaši podatki na podlagi upravičenega interesa obdelovali, imate poleg tega pravico do ugovora. Če se vaši podatki obdelujejo na podlagi vašega soglasja, imate v vsakem trenutku možnost, da soglasje prekličete z učinkom za prihodnost. Avtomatizirane posamezne odločitve se ne izvajajo. Za uveljavitev vaših pravic kot osebe, na katero se podatki nanašajo, ali v primeru vprašanj glede obdelave vaših podatkov, se obrnite na IMMOFINANZ AG, v roke koordinatorja varstva podatkov, Wienerbergstraße 9, 1100 Dunaj, Avstrija.

Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov ali so bile na kakršen koli drug način kršene vaše pravice o varstvu podatkov, imate pravico , da se pritožite nadzornemu organu. V Avstriji je za te zadeve pristojen urad za varstvo podatkov Datenschutzbehörde (Barichgasse 40-42, 1030 Dunaj).

Opozarjamo vas, da nimamo vpliva na določanje rokov brisanja podatkov pri ponudnikih socialnih medijev. V primeru vprašanj na to temo vas prosimo, da se obrnete neposredno na ustreznega ponudnika storitev.

INSTAGRAM

- Splošno: Organizator nagradne igre je Immofinanz AG, Wienerbergstraße 9, A-1100 Dunaj (v nadaljevanju "Immofinanz").

 

- Pravica do sodelovanja: Do sodelovanja so upravičene vse fizične osebe od dopolnjenega 18. leta starosti dalje (v nadaljevanju "udeleženci"). Zaposleni podjetja Immofinanz (vključno z njihovimi sorodniki) v nagradnih igrah ne smejo sodelovati. Sodelovanje preko klubov, agencij, platform ali avtomatiziranih služb za nagradne igre prav tako ni dovoljeno. Immofinanz si pridržuje pravico preveriti identiteto in pravico do sodelovanja za vsakega udeleženca ter posamezne osebe izključiti iz sodelovanja, v kolikor obstajajo upravičeni razlogi za to, kot npr. kršenje pogojev za sodelovanje, neresnični podatki o osebi, dvojno sodelovanje, nedovoljeno vplivanje na nagradno igro, manipulacija in podobno.

 

- Sodelovanje: V nagradni igri je mogoče sodelovati tako, da medtem, ko nagradna igra poteka, udeleženci komentirajo objavo nagradne igre na Instagram strani STOP SHOP. Sodelovanje je prostovoljno, brezplačno in neodvisno od nakupa blaga ali storitev. Komentarji, ki kršijo smernice Instagrama in/ali avstrijsko zakonodajo, zlasti avtorske pravice, bodo po prejemu obvestila odstranjeni brez predhodnega opozorila. Nagradna igra ni na noben način povezana z Instagramom in je Instagram ne sponzorira, podpira ali organizira.

 

- Čas trajanja nagradne igre in nagrada: Nagrada in čas sodelovanja (začetek, trajanje in konec nagradne igre) so razvidni iz ustreznega opisa nagradne igre na Instagram strani STOP SHOP. Denarna nadomestila ali prenos nagrade na tretje osebe so izključeni.

 

- Izbor dobitnikov: Izbor dobitnikov poteka po koncu časa trajanja nagradne igre, v roku desetih koledarskih dni, po načelu naključja, brez prisotnosti javnosti. Dobitniki morajo sami prevzeti oz. plačati vse davke, dajatve in pristojbine, povezane z nagradami.

 

- Obveščanje dobitnikov: Dobitniki bodo obveščeni individualno v komentarju ali preko privatnega obvestila preko Insagrama. Dobitniki morajo sporočiti naslov za dostavo, ki je potreben za predajo nagrade. V kolikor se dobitniki v roku enega tedna po objavi ne javijo na kontaktni naslov ali če predaja nagrade ni mogoča, ker je ni bilo mogoče dostaviti na navedeni naslov in če v roku 14 dni po objavi nagrad dobitnik nagrade ne more prevzeti, dobitnik izgubi pravico do nagrade, ki bo nato podeljena drugemu dobitniku.

 

- Prekinitev nagradne igre: Immofinanz si ob pojavu bistvenih razlogov pridržuje pravico, da pogoje za sodelovanje spremeni brez predhodnega obvestila ali da nagradno igro kadar koli brez predhodne najave prekine. To pravico Immofinanz izkoristi predvsem takrat, ko zaradi višje sile ustrezna izvedba nagradne igre ni mogoča, če obstaja sum zlorabe nagradne igre ali če je nagradna igra iz zakonskih razlogov nedopustna. Udeleženci v tem primeru nimajo nobenih zahtevkov do podjetja Immofinanz.

 

- Objava dobitnikov: Dobitniki bodo objavljeni in obveščeni.pod svojim objavljenim komentarjem na Instagram strani STOP SHOP. Dobitniki bodo objavljeni na Instagram strani STOP SHOP z osebnim imenom in začetnico priimka. Objava je brez jamstva.

 

- Končna določba: V kolikor bi posamezna določila v teh pogojih za udeležbo bila ali postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil.

 

Obvestilo o varstvu podatkov

 

Immofinanz bo kot pooblaščena oseba za varstvo podatkov za namen izvajanja nagradne igre (izpolnjevanje pogodbe) obdelovala podatke o imenu in (samo za dobitnike) naslovu. Osebni podatki bodo za namen izvajanja postopka nagradne igre posredovani podjetju accelent communications gmbh, ki jih bo obdeloval in uporabljal. Podatki se bodo obdelovali izključno znotraj Evropske unije.

Podatki se bodo hranili samo toliko časa, kolikor je potrebno za izvedbo nagradne igre ali za izpolnitev zakonskih obveznosti. Po preteku tega časa bo Immofinanz sprejel ukrepe za brisanje podatkov ali njihovo shranjevanje v obliki, ki ne omogoča več identifikacije.

V zvezi z obdelavo vaših podatkov imate pravico do informiranja, popravljanja, brisanja, omejitve obdelave ter prenosa podatkov. V kolikor se bodo vaši podatki na podlagi upravičenega interesa obdelovali, imate poleg tega pravico do ugovora. Če se vaši podatki obdelujejo na podlagi vašega soglasja, imate v vsakem trenutku možnost, da soglasje prekličete z učinkom za prihodnost. Avtomatizirane posamezne odločitve se ne izvajajo. Za uveljavitev vaših pravic kot osebe, na katero se podatki nanašajo, ali v primeru vprašanj glede obdelave vaših podatkov, se obrnite na IMMOFINANZ AG, v roke koordinatorja varstva podatkov, Wienerbergstraße 9, 1100 Dunaj, Avstrija.

Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov ali so bile na kakršen koli drug način kršene vaše pravice o varstvu podatkov, imate pravico , da se pritožite nadzornemu organu. V Avstriji je za te zadeve pristojen urad za varstvo podatkov Datenschutzbehörde (Barichgasse 40-42, 1030 Dunaj).

Opozarjamo vas, da nimamo vpliva na določanje rokov brisanja podatkov pri ponudnikih socialnih medijev. V primeru vprašanj na to temo vas prosimo, da se obrnete neposredno na ustreznega ponudnika storitev.